10. Sınıf MEB Yayınları Felsefe 67. Sayfa Cevapları

10. Sınıf Felsefe MEB Yayınları10. Sınıf Felsefe MEB Yayınları 67. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.  100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183.ve daha fazla Sayfa  Cevapları10. Sınıf MEB Yayınları Felsefe 66. Sayfa Cevapları 

18. Bir argümanın hatalı olması ne anlama gelir?
CevapArgümanlar bir fikir ya da görüşü destekleyen
açıklama ve ‘’ortaya atma’’lardır. Bu açıklamalar genellikle desteklediği
görüşten farklı bir konu ortaya atarak söz konusu görüşü nedensellik ilişkisi
içerisinde desteklemekle yükümlüdür. Argümanlar her zaman kendi içerisinde
tutarlı olmalıdır. Argümanlar hiçbir zaman aşırı genellemeye kaçmamalı, aşırı
milliyetçi, ırkçı ya da taraflı olmamalıdır. Bu gibi durumlarda argümanların
hiçbir değeri kalmayacağı gibi argümanların desteklemeye çalıştığı fikirlerin
de saygınlığı azalacaktır. Argümanların dayandıkları gerçekler hiçbir zaman
yerel gerçekler olmamalıdırlar. Evrensel olarak ortalamada doğru sayılabilecek,
genel popülasyonu temsil edebilecek gerçeklikler ve istatistikler
kullanılmalıdır. Argümanlar bir fikri doğrulamak için kurulmuş, zorlama
açıklamalar olmamalıdırlar. Eğer böyle olursa argümanlar bir noktada bir reklam
halini alacaktır ve bu durum da görüşün saygınlığını yitirmesine sebep
olacaktır. Argümanlar destekledikleri görüşlerin bir neden mi yoksa bir sonuç
mu olduğuna iyi karar vermelidirler. Yanlış bir nedensellik zinciri argümanı
tamamen çöpe atabilir ya da doğru bir nedensellik zinciri bir argümanı göklere
çıkarabilir. İşte bir argümanın hatalı olması bu kurallara uymaması anlamına
gelir.


19. Bir görüşün temellendirilmesi için neler
yapılmalıdır?
CevapBir düşüncenin, bir yargının, önermenin doğruluğunu
gösterme, bu doğruluğun dayanaklarını gerekçelerini ortaya koyma demektir.
Örneğin: Felsefede önermelerin yargıların deney ve
gözlem yoluyla doğrulanması söz konusu olmadığından gerekçe ve dayanak
göstererek temellendirme yoluna gidilir. Bilgi Kuramı temellendirmek istediği
kavram ya da soruları derinliğine, genişliğine araştırır ve aydınlatmaya çalışır.
Bunu da genellikle çözümleme (analiz) ve betimleme (tasvir etme) yoluyla yapar.


20. Geçerli argüman ile dil arasında nasıl bir
bağlantı vardır?
CevapDil,
bir argümanın ortaya çıkış ve kendi içinde büyüyüş sürecini en iyi şekilde
destekleyen ve bir argümanın rahmi görevini gören yapıdır. Bir argüman dil
üzerinde şekillenir ya da bir argümanın kendini en iyi şekilde ifade
edebileceği bağlam yine dildir. Dilin yanlış bir şekilde açıklaması dolayısıyla
bir argüman tamamiyle geçersiz bir argüman haline gelebilir. Dolayısıyla bir
argümanın geçerli olabilmesi ile dilin arasında son derece sıkı ve koşullu bir
bağ bulunmaktadır.


Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve
doğru seçeneği işaretleyiniz.

21. Aşağıdaki sorulardan hangisi felsefi soru
değildir?


A) En iyi yönetim şekli nedir?


B) Evrensel ahlak yasası var mıdır?


C) Gökkuşağı nasıl oluşur?


D) Sanatta ilerleme var mıdır?


E) Evrenin bir amacı var mıdır?
Cevap: C

22. Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden biri
değildir?


A) Yazma


B) İletişimi kolaylaştırma


C) Sembolleştirme


D) Düşünme ve anlamlandırma


E) Sosyalleşme
Cevap: A

23. Aşağıdakilerden hangisi “adalet” kavramıyla
doğrudan ilintili bir soru değildir?


A) Adalet ve eşitlik aynı şeyler midir?


B) Hak nedir?


C) Güzellik kişiye göre değişir mi?


D) Tam anlamıyla adaleti sağlamak mümkün müdür?


E) En iyi yönetim biçimi nedir?
Cevap: C

24. Paradoks; düşünceler arasında
tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen ve karşıtlık olarak tarif edilir. Giritli
bir filozofun “Bütün Giritliler yalancıdır.” sözüyle doğru mu yalan mı
söylediği konusundaki çözümsüzlük, paradoks için bilinen bir örnektir.
Bir paradoksun çözümündeki zorluğun temel sebebi nedir?

A) Paradoksu dile getirene yönelik güven sıkıntısı


B) Paradoksların karışık olması


C) Cevaplar arasında aşılamayan bir çelişki olması


D) Paradoksların saçma olması


E) Paradoksların hayal ürünü olması
Cevap: C

10.SINIF FELSEFE DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir