11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 99. 100. Sayfa Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 99. 100. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49.   50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 99. 100. Sayfa Cevapları 

ÇOBAN ÇEŞMESİ
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 99
Cevabı


Faruk
Nafiz Çamlrbel’ in Sanat şiirinden alınan aşağıdaki dörtlüğü sınıfta okuyunuz.
Dörtlüğü toplumu önemseme, vatana karşı sorumlu olma ve öz güven sahibi olma
açısından sınıfta arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak değerlendiriniz.
“Başka sanat bilmeyiz önümüzde dururken Harcanmamış bir mevzu gibi
Anadolu’muz.
Arkadaş, biz bu yolda mâniler tuttururken Sana uğurlar olsun… ayrılıyor
yolumuz!”
Cevap:   Vatan bizi ayakta tutan en önemli
dayanağımızdır. Vatanımız olmadan yaşamanın tadını alamayız, yaşamaktan zevk
almayız. Vatan için canını göz kırpmadan veren askerlerimizi de asla ve asla
unutmamalıyız. Şehitlerin bize yaptığı fedakarlıkları geçmemeliyiz,
bizimde  vatanımıza karşı sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklardan
biri de “barış”dır.Barış, ülke içinde olmazsa, diğer ülkeler ile bizim ülkemiz
arasında da olmaz. Bu yüzden buna çok dikkat etmeliyiz. Vatanımızı ne olursa
olsun satmamalıyız, bu da vatana karşı sorumluluklarımızdan sadece 
 biridir. Vatanımıza sahip çıkmalıyız


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 100
Cevabı


1.
Şiirde geçen “beyhude” kelimesinin anlamını metnin bağlamından tahmin ediniz,
sözlükten bulup kontrol ediniz.
Cevap:
beyhude: boş yere, boşuna, yok yere, gereksiz
olarak.

2. Şiirin
temasını bulunuz. Temayı bireysel ve sosyal gerçeklik açısından
değerlendiriniz.
Cevap: Doğa ve Anadolu.

3.
Şair, çoban çeşmesinin akmasını neye bağlamaktadır, belirtiniz. Bunun için
hangi edebî sanattan yararlanıldığını açıklayınız.
Cevap: Gönlünü Şîrîn’in aşkı sarınca,, Yol almış
hayâtın ufuklarınca; , O hızla dağları Ferhad yarınca, ancak akmaya
başlamış. 

4.
Şiirde geçen teşhis ve telmih sanatlarına örnekler veriniz.
Cevap: Kişileştirme: “Derinden
derine ırmaklar ağlar
”. Irmaklar kişileştirilmiştir.
Kişileştirme: “Ey suyun
sesinden anlayan bağlar
.” Bağlar kişileştirilmiştir.
Telmih
Hatırlatma:
 Bu şiirde hatırlatma sanatından bolca faydalanılmıştır. Geçmişte
yaşanmış ve herkesçe bilinen hikayelere gönderme yapılmıştır.
“O hızla dağları Ferhat yarınca   
Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,   
Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu”

5.
Şiirin bütününde kullanılan Aslı, Şirin, Ferhat, Leyla, Mecnun gibi kültürel
unsurlar, metnin anlamını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Metne derinlik katmıştır. Halkımızın kendi
içinden yetişmiş değerleri görmesi şiire daha da fazla anlam katmıştır. 

6.
Okuduğunuz şiirin nazım birimini, ölçüsünü, kafiye çeşitlerini ve kafiye
dizilişini bulunuz. Bunların şiire katkısını değerlendiriniz.
Cevap: Çoban Çeşmesi Şiirinin Birim Sayısı: 6 dörtlükten
oluşmuştur.
Çoban
Çeşmesi Şiirinin Ölçüsü
: 11’li hece ölçüsü.
Çoban
Çeşmesi Şiirinin Ahenk Unsurları
: Kafiye Ve Redif
Çoban
Çeşmesi Şiirinin Kafiye ve Redifleri
:
Ağlar/bağlar: lar’lar redif– ’lar tunç kafiye
Çoban çeşmesi: redif
Derdi/delerdi/verdi: di’ler redif —-er’ler tam kafiye
Gösteren/gönderen/veren=en’ler redif —-er’ler tam kafiye
Bu= redif
Mezarda/dağlarda/arar da = da’lar redif —-ar’lar tam kafiye
Ağlar/sevdalar/çağlar= lar’lar redif — ’lar tam kafiye

7.
Okuduğunuz şiirin nazım türü ve biçimi nedir?
Cevap: Çoban Çeşmesi Şiirinin Nazım Biçimi: Serbest Şiir
Çoban
Çeşmesi Şiirinin Nazım Birimi
: Dörtlük

8.
Çoban Çeşmesi’nden Faruk Nafiz Çamlıbel’e özgü dil ve anlatım özelliklerini
belirleyiniz.
Cevap: Çoban Çeşmesi Şiirinin Dili: Sade, yalın
okuyan herkesin rahatça anlayacağı günlük hayatta kullanılan dil
kullanılmıştır.

9.
Okuduğunuz şiirden asonans, aliterasyon, ses akışı, kelime grubu tekrarına
örnekler veriniz. Bu ahenk unsurlarının varsa şiirin içeriğiyle ilişkisini değerlendiriniz.
Cevap:
O zaman
başından aşkındı derdi:” 
 d sesleri ile aliterasyon yapılmıştır. 

10.
Okuduğunuz şiirden halk kültürü ve zevkiyle ilgili neler tespit
edebiliyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap:
Çoban Çeşmesi halkı ve sade yaşamını anlatan bir metindir. Halk kültürünün
zenginliklerini işlemiştir.  

11.
Faruk Nafiz Çamlıbel’in aşağıdaki dörtlüğünü okuyunuz. Bu dörtlükle Çoban
Çeşmesi şiirini içerik yönünden karşılaştırınız.
“Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana,
Ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime.
Sözlerim ninni kadar duygulu olmak yaraşır,
Bağlıdır çünkü dilim gönlüme, gönlüm dilime.”
Cevap:

12.
Köylerde, yol kenarlarında, doğada karşılaştığınız çeşmelerin sizde uyandırdığı
duygular nelerdir?
Cevap:

13.
Günümüz modern yaşamındaki çeşmeyle geçmiş dönemdeki çeşmeleri insan yaşamına
etkileri yönünden karşılaştırınız.
Cevap:

14.
Çoban Çeşmesi şiirini; tür, biçim, içerik, dil ve üslup özellikleri bakımından
derslerinizde işlediğiniz şiirlerle karşılaştırınız. Bu şiirin farklılıklarını
ve kendisine has özelliklerini belirtiniz. Şiirin gelenek içindeki yeri
hakkında değerlendirme yapınız.
Cevap:


11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ EKOYAY YAYINLARI  DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir