LGS’de görevlilerin uyması gereken tüm kurallar

LGS’de görevlileri uyması gereken tüm kurallar. MEB sınav kuralları ile ilgili ayrıntılı bir yazı yayımladı. 


SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE  09/12/2016 Tarih 29913 Resmi Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764
sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun, 12. Maddesi, 2. Fıkrası gereğince, sınav uygulamaları
kapsamındaki fiilleri işleyen görevlilere işlediği fiilin türüne göre cezai
müeyyideler getirilmiştir. 

Sınav görevlileri ve öğrenciler sınav öncesinde tıbbi
maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav
görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edeceklerdir.

Öğrenciler ise yerlerine oturduklarında aralarında en
az 1 metre olacak şekilde mesafe sağlanarak istemeleri hâlinde sınav
başladıktan sonra maskelerini çıkararak sınava devam edebileceklerdir.

Sınav görevlileri; sınav kutu ve paketlerinin teslimi,
sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi/sıralarda hazır bulundurulması ve
kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarının dağıtılması/toplanması,
gerekli durumlarda detaylı olarak yapılacak kimlik ve sınav giriş belgesi
kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven
kullanmak zorundadır.

Sınav binasına cep telefonu ya da diğer iletişim
araçları ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

Sınav paketlerinin açılması ve sınav
evrakı dönüş zarfının kapatılması 13. ve 14. sayfada yer alan talimatlara göre
yapılacaktır.

Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında
fotoğraf bulunması şartı aranmayacaktır.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf
pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

İŞTE O AÇIKLAMANIN TAMAMI


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir